Breinstaten / Hersenfrequenties

Om jezelf te kunnen ondersteunen in bepaalde hersenstaten te kunnen komen is het mogelijk om  Mind-light machines te kopen. Daar dit vaak een behoorlijke financiële aderlating is is het mogelijk om nu bij Atyourown Hypnose  Veenendaal een “Brainmachine” te huren zodat u kunt afwegen of de aanschaf van zo’n apparaat voor u van toepassing is. Klik op de link “Mind-light Machines” in het menu aan de rechterkant van de pagina en je wordt doorverwezen naar de pagina waar alle te huren apparaten aanwezig zijn en u een geruste keuze kan maken.

Atyourown Breinstaten

 

Delta Brein Staten

De Delta-frequentie domineert in de hersenen, wanneer een persoon zich in een diepe slaap bevindt. Het Bewustzijn is volledig naar binnen gericht. Voor de lichaamscellen fungeert deze Delta-frequentie als een ………

regeneratieve of herstellende staat.

Als iemand veel Delta-frequentie laat zien terwijl hij wakker is, dan zal de betreffende persoon zelfs moeite hebben om ons te vertellen dat hij heel moe is.

De persoon wekt de indruk niet in verbinding te staan met zijn omgeving. Hersenbeschadigingen gaan vaak samen met een sterke toename van delta-activiteit. 


Theta Brein Staten

Wanneer de Theta-frequentie de dominerende bewustzijnsfrequentie is, dan is de persoon in een ………     slaap-waak-fase, in trance, intuïtief en naar binnen gericht.

De Theta-staat is een creatieve staat waarin het brein niet gefocust is op één aandachtspunt.Gedachten in Theta zijn visueel/ emotioneel in tegenstelling tot taalkundig/rationeel denken.

Wanneer een persoon alleen Theta-frequenties genereert is er over het algemeen sprake van een gebrek aan zuurstof en bloeddoorstroming.

Bij een lage doorstroom van bloed zijn de hersenen gedwongen traag te werken. Mensen die hier last van hebben, kunnen problemen hebben met het tempo van onze samenleving.

Ze hebben moeite een baan te behouden omdat ze problemen hebben om de externe aandacht vast te houden.

In minder overzichtelijke situaties, zoals in een klaslokaal of op de werkplek kunnen ze zeker ook problemen ondervinden.


Alpha brein staten

Alpha is het moment dat iemand, die uitsluitend naar binnen gericht was, zich naar buiten richt. Het is geen zeer actieve staat van bewustzijn.

In Alpha gaat het om weinig meer dan de waarneming van de omgeving. In deze staat voelen we de schoonheid van de zee en zingen we mee met onze favoriete song. In de Alpha-frequentie is een persoon in staat om te luisteren naar een gesprek, zonder na te denken over zijn of haar eigen reactie. Alleen maar luisteren.

Iemand die nauwelijks in staat is Alpha te generen (vooral als de persoon tegelijkertijd veel Beta genereert), kan veel last hebben van vermoeidheid en angst.

Door de constante staat van waakzaamheid en stress, kan dat uiteindelijk leiden tot ernstige ziekten. De persoon zal het contact verliezen met de stilte/rust die de geest juist weer oplaadt en waardoor we productief en in contact met onze omgeving kunnen zijn.  

Alpha is min of meer de  …………….  gewone toestand van het brein en is aanwezig als iemand ontspannen en alert is.

Alpha wordt in verband gebracht met intelligentie,geheugenfuncties en prestaties.


SMR Brein staten

De sensatie van deze breinfrequentie is vergelijkbaar met die van Alpha, maar manifesteert zich meer in het lichaam. Deze frequentie betreft het bewustzijn van ons lichaam en belangrijker nog, de snelheid waarmee we interactie aangaan met onze omgeving.         

                                  Een waakzame en ontspannen toestand.

Mensen die een hoog niveau van SMR kunnen bereiken blinken vaak uit als topsporter of bijvoorbeeld talentvol danser. Een geoefende danser heeft geen behoefte meer om na te denken over hoe hij of zij de choreografie zal uitvoeren.

Deze mensen kunnen eerder geoefende (Beta) bewegingen min of meer op de automatische piloot uitvoeren. Wanneer een persoon deze frequentie moeilijk kan bereiken dan zal hij ook moeilijker een goed lichaamsgevoel ontwikkelen.

Hij zal vaak minder behendig zijn en meer impulsief in spraak en actie.Deze frequentie heeft een belangrijk ritme voor het welzijn van het lichaam en ook de geest. 


Beta Brein staten

Beta is een atletische staat van bewustzijn. De hersenen moeten kunnen beschikken over veel gezonde zuurstof en ook glucose in het bloed.

In de Beta-frequentie zijn wij in staat om de duizenden details die nodig zijn voor een project te combineren. We studeren en leren in Beta. Alles wat planning en taal of nummers vereist maakt gebruik van de krachten van de Beta-frequentie.

                               Beta staat voor alertheid en gerichte aandacht.  

Het treedt op als we actief informatie verwerken. Als Beta overheerst en niet gecompenseerd wordt door de aanwezigheid van Alpha in het spectrum, ontstaat er een onaangenaam gevoel.

Mensen kunnen dan niet ophouden te denken. Deze gedachten zitten daarbij als het ware in zichzelf gevangen en men kan niet stoppen met denken,plannen en piekeren. Er is sprake van  angst.

Bij depressie is ook een dergelijkhersengolvenpatroon te zien (maar dan op nuances verschillend). Wanneer een persoon de Beta-snelheid niet kan vasthouden, zal deze moeite hebben met lezen en plannen.

Dit wordt in negatieve zin meestal versterkt door de aanwezigheid van hogere niveaus van Theta.


Gamma Brein Staten

Deze hersengolven komen voor wanneer men in een verhoogde staat van bewustzijn en zeer alert functioneren verkeert. Meer nog als de Beta staat. Bijvoorbeeld als je zonder moeite topprestaties (peak performance) kan leveren door gelijktijdige integratie van alle binnenkomende processen uit verschillende gebieden van het brein

                                        het zogenoemde multi-focus bewustzijn

De wetenschap heeft ontdekt dat op momenten van vlagen van herkenning of tijdens informatieprocessen op hoog-niveau  kort de gamma-status kan worden bereikt. Volgens sommige onderzoekers bevindt de bron van de gammagolven zich in dat deel van de hersenen dat zich bezig houdt met de visuele processen. Volgens de onderzoekers zijn de gamma-golven van belang voor het transport van de informatie door het brein van de visuele gebieden naar het lange termijngeheugen.