Hypnose en wetenschap

Onderstaand en opsomming van onderzoeken en casestudies naar het gebruik van hypnose bij diverse onderwerpen. Per onderwerp heb ik een viertal voorbeelden gegeven om te laten zien dat deze wetenschappelijke onderzoeken en casstudies daadwerkelijk gedaan zijn.

Wetenschappelijke onderzoeken m.b.t. klinische toepassingen van Hypnose:

Hypnose ten behoeve van Pijnmanagement: Klinische toepassingen

Hypnotic Pain Control: Theoretical and Practical Issues (Alden & Heap, 1998).
Pain Management Psychotherapy: A Practical Guide (Eimer & Freeman, 1998).
Applications of Hypnosis for Brief and Efficient Pain Management (Eimer, 2000).
Psychogenic Pain (Whalley & Oakley, 2003).

Hypnose ten behoeve van stemmingsstoornissen: klinische toepassingen

Clinical Hypnosis and the Treatment of Depression (Yapko, 1992).
Using Hypnosis to Treat Depression (Hensel et al., 2001).
Percepual Reconstruction in the Treatment of Inordinate Grief (Gravitz, 2001).
Treating Depression with Hypnosis (Yapko, 2001).

Gezondheid en ziekte: klinische toepassingen van hypnose

Hypnotherapy for Irritable Bowel Syndrome (Vidakovic-Vukic, 1999).
Hypnotherapy for Crohn’s Disease (Abela, 2000).
Treatment of Chronic Fatigue with Self-Hypnosis (Hammond, 2002).
Complementary Psychotherapy In Dermatology: Hypnosis (Shenefelt, 2002).

Hypnose voor verslaving: klinische toepassingen

Hypnosis and Alcoholism (Collot & Saina, 1992).
The Use of Hypnosis in Cocaine Addiction (Page & Handley, 1993).
Hypnotherapy for Substance Abuse (Beiglboeck & Feselmayer, 1994).
Hypnotic Approaches to Smoking Cessation (Green & Lynn, 2000).

Hypnose voor slaapstoornissen: klinische toepassingen

Suggestions with Sleep Disturbance (Garver, 1990).
Sleep-Terror Disorder in Children: The Role of Self-Hypnosis (Kohen et al., 1991)
Treatment of Adults with Sleep Walking and Sleep Terror (Hurwitz et al., 1991).
Brief Hypnotic Treatment of Repetitive Nightmares (Kingsbury, 1993).